lunedì 8 dicembre 2008

IL GRUPPO


CIVITAS

Quelli che amano il Paese,

vogliono scrivere, dibattere, criticare,
che si sentono liberi,
che sono consapevoli di volere il bene di


DOLCEACQUA


SONO I BENVENUTI

12 commenti:

Giovanni ha detto...

Siamo "bloggati"!!!
questo è il futuro della comunicazione.
Dolceacqua non stà certo a guardare.
vedi il blog di John (dolceacqua.eu)
ed una menzione particolare quello della gturs (isolacometivorrei)
Siamo sulla buona strada.

Giovanni ha detto...

FESTE DUSSAIGHINE
Dussaighin

de Giovanni Girardi
LA VOCE INTEMELIA

Ma de sùperstissiùn i n’avia tònte; presempiu: còndu muiria ün ch’u nu’ l’avia vusciüu cunfessòsse prima, a gente, a noite, i stòva çiti, aciatòi, cun e aurèglie issòe, perché, a ün certu mumèntu, se sentia u Diòvu arivò, sciü pe’ e scòre: u muntòva stirassòndu, cun ün gròn burdelu, ün mügliu de caène, de gònci, de luchèti, de ciòvi, tütu so’ pe’ incatenò l’anima d’u mortu e purtòssera a l’Infernu !
Mi crèu che aiscì ‘ste süperstissiùn cuscì méschine e ne fòn capì che, intru sou fundu, a religiùn i a sentia sempre, fia tropu, perché a süperstissiùn a nu’ ghe duveria esse. Chi i ghe stòva cumu int’ün pürgatoriu; de delò i s’aspaitòva u Paradisu; e alura i l’era religiusi sempre. De feste au Segnù e â Madona e ai Sònti i ghe ne fòva tütu l’ònu. A megiagùstu l’Assunta; l’indemòn San Raucu; l’indemòn ancù u San Rauchin de fèmene; pòi San Bastión, San Grigöu, San Rumón, a Madona da Neve, a Duluròta; ogni quinze di’ arivòva ün sòntu impurtónte. Ghe n’era de grònde - digu de ‘ste feste - e de pècine. San Grigöu, presempiu, l’é lasciü, che u vegòmu ben d’ine Morghe, versu a lerca; l’é pecin ma bélu; l’era bélu còndu se ghe andòva a fòghe festa: i ghe cantòva a méssa, prònsu da ün e da l’òutru; a bònda a sunòva ün paucu; a saira tüti a cò. Aù, nu’ se ghe fò ciü ren. San Rumòn i nu’ sòn mòncu ciü unde l’é. A Madona da Neve a se fòva l’estòe, lasciü inscià cresta da culina, ma a nu’ l’era - mòi ! - üna festa alegra: chèli de Campuruzzu i digòva che ‘sta Madona lì l’é a sua; fia i due prevosci i se rüzòva; au mumèntu da prescisciùn, dopu megiudì, aiscì perché tüti i l’avia bevüu ün paucu, ghe scapòva de bòte e de legnòe.
Li’, aù, nu’ se ghe fò ciü ren. E cuscì San Raucu; còra tütu giü. San Bastión l’é li’, ma de cheli beli uffizi i nu’ ghe ne cònta ciü. Resta numò a Duluròta e Megiagustu.
A Dulurota a ven a tèrsa dumenega de Setembre; lasciü ghe üna giaixeta, pecina, ma a mi’ a me piòixe tòntu, forsci perché u sou campanin, ün paucu rutundu inscià sima, l’a disegnòu mei pòire, u Pa’ Ti. Alura se ghe fòva üna festa grossa, de ötu di’ !
Pe’ ‘ste campògne e còe e s’encia de gente; i purtòva lasciù tütu so’ che serve pe’ fò’ üna festa grònda: u di’ da festa pe’ ognüna de ‘ste còe gh’era aumènu trenta persune: taiarin, pulòstri, levre, dussi, e vin bon a vuluntò. Intra giaixa i cantòva a méssa de Perosi ! Dopu megiudì, a prescisciùn; pöi müxica, cònti, bòli pe’ tüta a noite; a gente a restòva li’: i durmia inte fenaire, inte stòle, suta ae tende: l’impurtònte l’era de essighe, e de fò festa: ötu di’; pöi bòsta. I ghe tegnia tòntu che u Mariòu - tü ti l’òi cunusciüu ben - u digòva ai sou: - Còndu mòiru, se l’è veixin â Duluròta, ancòi l’interru, ... e l’indemón tüti â Duluròta; ve u comòndu ! - Aù ? Aù, se ghe munta au matin cun e mòchine, perché i gh’òn fòu a stròda asfaltò, e i còra sübitu â saira stessa. Lasciù de gente l’indemón nu’ ti ghe ne veghi mòncu ün còn, ren ! A festa grònda pe’ da bon l’era Megiagustu: bònde, luminòire, bòli, prescisciùn, prònsi, gòre de balùn au pùgnu, föghi d’artifiziu: i omi i bevòva a tüta forcia; a sàira i nu’ savia ciü loche di’ e loche fò: e alura i se picòva, fin che arivòva i carabinei. A festa a duròva ötu di’ aiscì èla; tüti i mangiòva e michète, che e fèmene i e fòva sulu pe Megiagustu; aù, ghe n’é tütu l’ònu, e nu’ l’é ciü festa; muntòva d’i furesti da Ventemiglia, da Munegu, da Nissa, fia da Parigi, unde gh’era sempre de Dussaighin. Megiagustu nesciün dussaighin s’u vuria perde; vui aiscì eri tüti chi’; üna sciorta: vosciu pòire, voscia mòire, che l’era üna bela fèmena. ‘Sta festa de Megiagustu a fòmu ancù, ma a mi’ me piaixia de ciü chela d’üna vauta; aù i munta tònti cun e mòchine; i fòn üna cunfuxiùn grònda; i resta sulu pe’ ve’ l’incendiu d’u Casté e i fóghi in scià ruvòira; poi via, e chi s’è vistu s’è vistu; de gòre de bòce, e d’u balùn, nu’ se ne fò ciü; â Madona, oramai, chi gh’abòda ciü ? A pòssa pe’ ‘ste stròde, e a vò ancù ben s’i tòixe ün menütu còndu a pòssa; nu’ gh’é ciü de devussiùn; nu’ tè pò mòncu che scìe a festa d’a Madona !

Ino ha detto...

Finalmente è nato il Blog dei Paperi!!!!A quando quello dei Gabbiani della Rampa,della Viassa, della Fravega Della Tera,da Ciassa e di via Forno?!
A Dolceaaqua almeno si può leggere.
Salù

Cisco ha detto...

Cominciamo con i PAPERI;
poi anche con quelli che dici tu.
Vai a vedere il blog dolceacqua eu ne vale la pena.
Bona

mandingo di dolceacqua ha detto...

Ho visto solo adesso il vostro spazio web, bravi! Era ora! Adesso ve lo linko. Così bisogna fare. Agire! Agire! Informazione! Nel bene e nel male non importa, L'importante che si faccia rumore

gturs ha detto...

Bravi, avere uno spazio per far sentire la propria voce è importante....
Mi sono aggiunta tra i vostri lettori.....alla prossima e buon lavoroo

Giovanni ha detto...

benvenuta gturs

Cisco ha detto...

gturs come al solito ha proposto un'argomento importante.
La Comunità Montana Intemelia, ieri ha inaugurato in pompa magna la nuova sede.
Certo che "il lupo perde il pelo ma non il vizio".
Il PALAZZONE ex Orfanotrofio, posto proprio all'ingresso del paese, in posizione predominante e soprastante il Cimitero; ospiterà d'ora in avanti gli uffici e strutture della CMI.
Certamente la scelta lascia l'amaro in bocca; è situato fuori dall'abitato, ha un improbabile accesso, i locali su tre piani sono angusti.
Dicono che ospiterà anche la Protezione Civile, il Catasto, la Polizia Intercomunale, ed altre fumose attività.
Cosa ne pensate?

mandingo di dolceacqua ha detto...

Mi rattrista che nessuno o quasi scriva in questo blog, penso che la gente non abbia abbastanza fantasia per poter pronunciarsi in diversi spazi web, va nell'interesse di tutti far girare i blog di Dolceacqua, nel bene e nel male, se poi c'è qualche cos'altro... ed è quello che penso!! (ripicca)non la ritengo una bella cosa.

gturs ha detto...

Condivido ciò che ha scritto mandingo, non riesco a capire perchè a Dolceacqua non si riesca a far parlare la gente su argomenti seri

u mustardu ha detto...

Purtroppo i Dolceacquini definiti non impropriamente "baunei", sono restii a rilevarsi pubblicamente (anche sotto forma di pseudonimo) in questo blog.
Blog creato dal gruppo di Giovanni il quale per avere un po di visibilità è stato costretto a volte, alla provocazione sul blog di John.
Comunque spero che gli innumerevoli argomenti riguardanti Dolceacqua e dintorni siano a presto postati.
Grazie

mandingo di dolceacqua ha detto...

Ciao a tutti, volevo fare una domanda? Pensate che con il discorso:"Federalismo" Dolceacqua ne gioverà in positivo? Auguri e buon anno a tutti.